Bierzemy odpowiedzialność

Nasza planeta wyglądałaby ponuro bez działań oszczędzających zasoby i odnawialnych źródeł energii. Zadaniem nas wszystkich jest zaangażowanie w ochronę środowiska. Działania te powinny obejmować ogrzewanie w sposób przyjazny dla środowiska i stały rozwój nowych technologii.

Surowce powinny być przetwarzane w sposób najbardziej naturalny z obecnie dostępnych. Nasz cel to nie tylko oferowanie produktów najlepszej jakości, ale także tych najbardziej przyjaznych dla środowiska. Dlatego przywiązujemy ogromną uwagę do przetwarzania wszystkich produktów w taki sposób, by zużywać do tego tak mało energii jak to tylko możliwe.

Ochrona środowiska dotyczy nas wszystkich 

Chcemy zmniejszyć negatywny wpływ na nasze środowisko poprzez przetwarzanie surowców w sposób przyjazny dla otoczenia, poprawę bilansu emisji CO2 wskutek bardziej efektywnego zarządzania procesem zakupów i dystrybucji, także w siedzibie firmy, oraz racjonalne wykorzystanie wszystkich opakowań, z których korzystamy.

Skupiamy się na redukcji emisji CO2 skracając łańcuch dostaw i oszczędzając, najczęściej używany surowiec, drewno.

Podczas wyboru naszych dostawców, przykładamy szczególną wagę do działania w sposób przyjazny dla środowiska co przejawia się choćby poprzez zerową obecność środków chemicznych podczas przetwarzania surowców. W sposób szczególny zwracamy uwagę na fakt, aby ani drewno tropikalne ani inne zasoby warte ochrony nie były usuwane ze środowiska co mogłoby mieć znaczący wpływ na ludzi i ich otoczenie.

Zielone płuca ziemi

Drewno z tropikalnych lasów deszczowych stało się popularnym surowcem ze względu na swoją trwałość i przede wszystkim, niską cenę. Jest to skutkiem obowiązujących tam niskich zarobków i , w przeciwieństwie do tego jak to się dzieje u nas, wycinania drzew bez nasadzeń zastępczych. Zazwyczaj dzieje się to w sposób nielegalny.

Wszyscy nasi dostawcy są jasno poinformowani, że nie akceptujemy drewna tropikalnego pośród produktów, które oferujemy. Naszym zasadniczym celem jest też ukierunkowanie producentów, z którymi współpracujemy, na działanie w sposób zrównoważony, stosowanie nasadzeń kompensacyjnych co jest zagwarantowane certyfikatem FSC lub PEFC. Sprawdzamy to osobiście odwiedzając naszych dostawców i weryfikując wszystkie certyfikaty.

Współpracujemy tylko z wybranymi partnerami i dostawcami. Produkty marek własnych oraz te, które sprzedajemy we współpracy z innymi, pochodzą od certyfikowanych firm, które zwracają uwagę na recykling przyjazny środowisku i unikanie szkodliwych dla środowiska środków chemicznych.

Certyfikaty dla drewna 

Dwa certyfikaty ustanawiają ścisłe zasady w zarządzaniu lasami. W przypadku produktów z czystego drewna zwracamy szczególną uwagę na te zasady w trakcie procesu produkcyjnego i oznaczamy produkty odpowiednim znakiem.

3NRG GmbH | FSC

Certyfikat FSC® oznacza światową promocję przyjaznego dla środowiska, korzystnego społecznie i ekonomicznie opłacalnego zarządzania lasami.

Dzięki szerokiej gamie produktów z drewna marki Heizfuxx, które posiadają certyfikat FSC®, konsument decyduje się na racjonalne wykorzystanie zasobów leśnych. Pomaga to zachować lasy w dobrym stanie na długi okres.

Aby zagwarantować, zrównoważony rozwój naszych produktów, osobiście odwiedzamy producentów przed wprowadzeniem każdego z towarów do naszej oferty i sprawdzamy oprócz miejsca pochodzenia surowców, także sam proces wytwarzania.

W ten sposób upewniamy się, że producenci, z którymi współpracujemy działają zgodnie z wytycznymi prawnymi co ma bezpośrednie przełożenie na jakość naszych produktów 

Źródło: FSC®

3NRG GmbH | PEFC

PEFC to największa instytucja zapewniająca i promująca zarządzanie lasami w sposób zrównoważony poprzez niezależny system certyfikujący.

Certyfikacja lasów zgodna ze standardami PEFC bazuje na ściśle określonych regułach zarządzania lasami w sposób zrównoważony. Sposób zarządzania jest kontrolowany przez kompetentne i niezależne organizacje.

Jeśli produkt z drewna jest opatrzony znakiem PEFC znaczy to, że cały proces produkcji – od surowca po gotowy do użycia produkt końcowy – jest certyfikowany i sprawdzony przez niezależnych ekspertów. Dlatego decyzja na rzecz produktu oznaczonego znakiem PEFC to szczęście dla lasu !

Źródło: PEFC

Normy i wytyczne dla pelletu drzewnego

Wraz z wprowadzeniem kryteriów jakości dla pelletu w Europie (DIN EN 14961-2) oraz w celu spełnienia jednolitego, międzynarodowego standardu, normy krajowe i normy stricte europejskie zostały zastąpione przez normę DIN EN ISO 17225-2. Podczas wyboru naszych dostawców zwracamy szczególną uwagę na ich przestrzeganie.

3NRG GmbH | ENplusA1

To certyfikat, który od 2002 roku producenci i firmy handlowe mogą otrzymać jeśli badane kryteria wykroczą poza normę DIN EN ISO 17225-2. Certyfikat Enplus łączy ścisłe zapewnienie jakości w całym łańcuchu dostaw wraz z wymaganiami dotyczącymi produktu zawartymi w normie DIN EN ISO 17225-2.

Źródło: Niemiecki Instytut Pelletu

3NRG GmbH | DINplus

Standardy jakości zgodne z DINplus, który został wprowadzony w roku 2010 przez Niemiecki Instytut Pelletu GmbH (DEPI), są zawarte w opracowanej później ogólnoeuropejskiej normie EN 14961-2. Najważniejszą cechą tej normy jest uwzględnienie kryteriów testowych w całym łańcuchu produkcji i dostaw.

Źródło: TÜV Rheinland

Adres firmy 

3NRG GmbH
Drebnitzer Weg 4
01877 Bischofswerda
Niemcy

Kontakte

Email: info(at)3nrg.de                     
Tel: +49 (0) 3594 719 14 11             

Informacje
(Tylko po niemiecku)
Dane firmy
Polityka Prywatności
Ogólne warunki

© Prawa autorskie 2022 3NRG GmbH - Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Website was designed with Mobirise